Hoe ontstaat chronische pijn?

Steeds meer mensen krijgen te maken met chronische klachten. Pijn in de rug, nek en schouder(s) zijn daarbij de meest voorkomende.

Hoe ontstaat chronische pijn en wat betekend dit precies? Chiropractor Guy Klooster: ‘We spreken van een ‘chronische klacht’ als de klacht langer dan 3 maanden bestaat en al of niet na verloop van tijd terugkomt en waarbij er geen duidelijke lichamelijke oorzaak is gevonden. Een chronische pijnklacht lijkt zijn oorspronkelijke waarschuwende functie verloren te zijn en een eigen leven te leiden. Wanneer het weer verandert en we meer last krijgen van lagedrukgebieden met regen, spelen pijnlijke gewrichten meer op door de luchtvochtigheid en het wegvallen van de druk, er kan meer zwelling ontstaan wat resulteert in meer pijn.’

Hoe ontstaat chronische pijn

Oorsprong chronische klachten

Veel chronische klachten vinden hun oorsprong in kleine blessures in het verleden. Het lichaam is weliswaar sterk in het compenseren tijdens blessures, maar ziet een aangepast bewegingspatroon vaak als normaal na verloop van tijd, bijvoorbeeld bij een verzwikte enkel. Men gaat anders lopen om de druk op de pijnlijke enkel te verminderen.

Na weken van gewichtsverschuiving naar de niet-pijnlijke enkel loopt men met een gecompenseerd bewegingspa- troon en vaak blijft dit hangen. In dit geval kan het compensatiepatroon jaren later vervelende gevolgen hebben. Een onevenredige gewichtsverdeling zorgt na verloop van tijd voor problemen in de tussenwervels van de rug, meer druk op één zijde zorgt voor onnodige slijtage aan één kant en kan op den duur een hernia worden. De klacht doorloopt stadia, van een stijve rug tot spitaanvallen, en dit zijn allemaal voortekenen dat er meer aan de hand is.

Bewegingsapparaat centraal

Guy: ‘Chiropractoren kijken naar het lichaam als één ge- heel. We kijken naar bewegingspatronen en gaan op zoek naar gebreken. Bij chronische klachten is het van belang om regelmatig onderhoud te plegen. Periodieke behan- delingen zorgen ervoor dat de pijnklachten wegblijven of worden geminimaliseerd. Elke patiënt is anders, maar uit- eindelijk kunnen we met het grote scala aan behandelme- thoden en het gebruik van speciale behandeltafels altijd de juiste zorg bieden. Tijdens een behandeling worden altijd spieren en gewrichten behandeld, want die zijn onlosma- kelijk met elkaar verbonden. Een gewricht zonder spier is niets, een spier zonder gewricht ook niet. Door iemand met chronische klachten op de juiste interval periode te behandelen, kan veel kwaad voorkomen worden.’

Goede zorg voor het lichaam is belangrijk en een bezoek aan de chiropractor helpt daarbij. Kamp je dus met langdurige rug- of nekklachten? Ga dan naar de chiropractor!

#chronischepijn #rugzorg #rugklachten #gezond #heemstede #santpoort #zwangerschap #bloomendaal #paediatrics #nekklacthen #aerdenhout #zandvoort #overveen #chiropractor #haarlem #chiropractie #WeightLoss #wellness #stijvegewrichten

Maak een afspraak