Privacy Policy

Welke gegevens worden door Avant-Garde Chiropractie verzameld en verwerkt?

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, vragen we u soms om enkele persoonlijke gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld bij inschrijving voor onze nieuwsbrief, of als u een contactformulier invult. Het grootste gedeelte van de informatie de we vragen is niet verplicht. Bijvoorbeeld bij het contactformulier stellen we alleen een naam en een e-mailadres verplicht. Die gegevens gebruiken we om uw vraag goed te kunnen beantwoorden. Daarnaast verzameld de Avant-Garde Chiropractie website gebruikersstatistieken.

Welk doel heeft Avant-Garde Chiropractie met uw gegevens?

Avant-Garde Chiropractie gebruikt gegevens voor de volgende doeleinden:

Om u een (thema)nieuwsbrief te versturen (max 10x per jaar), met relevante branche informatie, updates van Avant-Garde Chiropractie en nieuws.
Om avantgardechiropractie.nl steeds verder te verbeteren.
Om inzicht te verkrijgen in de manier waarop bezoekers onze website gebruiken en deze daarmee te verbeteren.
Om www.avantgardechiropractie.nl aan te passen aan uw persoonlijke wensen en behoeftes.
Om u een van een passende offerte te kunnen voorzien, of een vraag te kunnen beantwoorden.
Om telefonisch of per email contact met u op te kunnen nemen n.a.v. een contactverzoek.
Om uw sollicitatie in behandeling te nemen en te kunnen reageren.
De doelgerichtheid van onze eigen marketing activiteiten te verbeteren.

Als u een contact-, offerte-, productfeedanalyse, inschrijving voor een training, sollicitatie- of nieuwsbriefinschrijvingsformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang deze naar aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is. Inderdaad, dat is een flexibel begrip, dus vraag het ons gerust als u het van een specifiek geval wilt weten.

Deze website maakt gebruik van verschillende tools en systemen

Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op haar servers verspreid over de gehele wereld, waaronder de Verenigde Staten. https://privacy.google.com/businesses/compliance/#?modal_active=none.
Bing Ads conversiepixel https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/privacy-and-data-protection-policies.
Crazy Egg https://help.crazyegg.com/article/165-crazy-eggs-gdpr-readiness.
Facebook Analytics en conversiepixel https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Google Ads Search pixel https://privacy.google.com/how-ads-work.html.
Linkedin Analytics(Insights) en conversiepixel https://www.linkedin.com/help/linkedin/topics/6701/6704/87163.
Google Optimize https://privacy.google.com/businesses/compliance/#?modal_active=none.
WordPress CMS, met Gravity Forms plugin voor onze formulieren.
Twitter https://legal.twitter.com/ads-terms/international.html.
Mailchimp https://mailchimp.com/legal/privacy/.
Leadinfo https://www.leadinfo.com/nl/privacy/.
Qooqie https://qooqie.com/nl-nl/privacybeleid/#.
In het verleden is o.a. ook gebruik gemaakt van: Mouseflow, Pipedrive, Hotjar, VWO, Bing Analytics.

Avant-Garde Chiropractie heeft bewust voor gekozen hier nu geen lijst met alle verschillende cookies en pixels te publiceren. Indien u inzage wilt dan kan dat altijd geregeld worden. Mocht u onze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen dan kunt u zich altijd uitschrijven. Cookie voorkeuren kunt u in uw browser instellen.

Gebruik door derden

Avant-Garde Chiropractie zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw toestemming, tenzij dat van de wet moet. Behalve bij bij een fusie of overname, dan gaan de gegevens van Avant-Garde Chiropractie mee.

Wijzigingen

Avant-Garde Chiropractiebehoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze pagina) te wijzigen.

Toestemming voor het gebruik van cookies

Om onze website goed te laten functioneren maken wij gebruik van cookies. Om uw geldige toestemming te verkrijgen voor het gebruik en de opslag van cookies in de browser die u gebruikt om onze website te bezoeken en om dit goed te documenteren maken wij gebruik van een cookie consent management platform: CookieFirst. Deze technologie wordt geleverd door Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Nederland. Website: https://cookiefirst.com/nl/ aangeduid als CookieFirst.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de server van CookieFirst om ons de mogelijkheid te geven geldige toestemming van u te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde cookies. CookieFirst slaat vervolgens een cookie op in uw browser om alleen die cookies te kunnen activeren waarvoor u toestemming heeft gegeven en dit goed te kunnen documenteren. De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de vooraf bepaalde bewaartermijn verstrijkt of u verzoekt de gegevens te verwijderen. Onverminderd het bovenstaande kunnen bepaalde verplichte wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

CookieFirst wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6(1)(c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensverwerkingsovereenkomst

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met CookieFirst. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming vereiste overeenkomst, die garandeert dat gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Serverlogbestanden

Onze website en CookieFirst verzamelen en bewaren automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. De volgende gegevens worden verzameld:
-Uw toestemmingsstatus of het intrekken van toestemming
-Uw geanonimiseerde IP-adres
-Informatie over uw Browser
-Informatie over uw Apparaat
-De datum en tijd waarop u onze website heeft bezocht
-De webpagina url waar u uw toestemmingsvoorkeuren hebt opgeslagen of bijgewerkt
-De locatie bij benadering van de gebruiker die zijn toestemmingsvoorkeur heeft opgeslagen
-Een universeel uniek identificatienummer (UUID) van de websitebezoeker die op de cookiebanner heeft geklikt

Maak een afspraak